Privacyverklaring

De privacy van jou als klant of als bezoeker van deze website is voor mij erg belangrijk en de persoonlijke informatie die je ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Onder persoonlijke informatie vallen zowel jouw naam en adresgegevens, alsook alle informatie die ik van je verkrijg en alle informatie die wordt verzameld in het kader van de persoonlijke begeleiding. Deze privacyverklaring is van toepassing als je mijn website www.ellekejansen.nl bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit. 

HET DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Ik gebruik jouw gegevens alleen om een goede dienstverlening te verzorgen, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Jouw persoonsgegevens worden alleen door mij verwerkt nadat je ja hebt gezegd op het coachingstraject of een overeenkomst met mij sluit. 

Het intakeformulier verwerk ik voor de volgende doeleinden: inzicht krijgen in de problematiek die speelt met betrekking tot de hulpvraag, verbanden leggen tussen de gegevens om je op de juiste manier te kunnen begeleiden, het opstellen van de factuur, tussentijdse evaluatie van het coachingstraject en begeleiding tijdens de sessies. Ik verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden en deze worden alleen verstrekt aan derden met jouw toestemming. 

Wanneer er tijdens of na een coachsessie iets wordt opgeschreven, wordt dit bewaard in een afgesloten ruimte. Wanneer je een contact- of aanmeldformulier op de website invult of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je mij toestuurt bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan. Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk voor het leveren van mijn diensten:

– Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
– Voor- en achternaam
– Adres
– Geboortedatum
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Diagnoses, andere bezochte instanties en aangeleverde gegevens naar aanleiding van het intakeformulier

Ik verwerk ook persoonsgegevens, zoals bankrekeninggegevens, voor de afhandeling van jouw betaling en wanneer ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik  nodig heb voor mijn belastingaangifte. 

Ik verwerk gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling. Dit omvat mogelijk ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken hiervan vraag ik om jouw toestemming op het intakeformulier. 

STATISTIEKEN/GOOGLE ANALYSTICS

Deze website maakt gebruik van Google Aanalytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om jouw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics. 

GEBRUIK VAN COOKIES

Ik maak alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 

BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS

Ik heb passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op. 

DELEN MET ANDEREN

In sommige situaties is overleg met andere leefstijlcoaches gewenst. Op deze manier zijn we nog beter in staat om jou te helpen. Ik deel jouw gegevens niet zomaar met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

DIGITAAL NIEUWS/BLOGS

Ik bied nieuwsbrieven en blogs waarmee ik mijn relaties informeer over nieuws omtrent mijn diensten en leefstijl gerelateerde onderwerpen. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Iedere e-mail bevat een link waarmee je je eenvoudig weer kunt afmelden. 

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

Wanneer je een klantrelatie met mij hebt, kun je door middel van een schriftelijk verzoek de persoonlijke gegevens opvragen die ik van jou bewaar. Indien deze onjuistheden bevatten, kun je mij schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

BEWARING PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met jou en/of de opdrachtgever is afgesproken. 

MIJN CONTACTGEGEVENS

Elleke Jansen Coaching & Training
Elleke Jansen

Paukenlaan 34
5101 AW DONGEN
Telefoon: 06-28 85 72 93
E-mail: info@ellekejansen.nl
KvK nummer: 72679077
Bankrekeningnummer: NL 89 INGB 0009 0979 88

AANPASSINGEN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Ik behoud me het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

© Elleke Jansen Coaching & Training